Wydawca treści Wydawca treści

Powrót

Jak zatrzymać wodę w lesie?

Jak zatrzymać wodę w lesie?

       25 czerwca 2020 roku zakończono w Nadleśnictwie Głogów budowę obiektów małej retencji na terenach nizinnych. Zastosowano technologie przyjazne dla środowiska.

    Celem projektu, w którym w latach 2016-2020 uczestniczyło Nadleśnictwo Głogów, jest spowolnienie odpływu wód z terenów nizinnych poprzez zwiększenie możliwości retencyjnych zlewni. Pozwoli to na zminimalizowanie negatywnych skutków zjawisk naturalnych w postaci: powodzi, niszczącego działania wód wezbraniowych oraz suszy na obszarach leśnych. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską.

    Prowadzone prace w ramach projektu zaowocowały powstaniem 2 zbiorników wodnych  w leśnictwie  Głogówko. Stanowią one idealne warunki bytowaniu i rozrodu dla licznych płazów i gadów. W lasach leśnictwa wybudowano także cztery progi stałe  zatrzymujące niepożądany odpływ wody, jedną zastawkę regulowaną oraz zmeandryzowano istniejący rów, w celu poprawy jego retencyjności. Ponadto przebudowano sześć przepustów przywracających ciągłość biologiczną cieków.

   Ważnym aspektem projektu  jest  dbałość  o  zachowanie  i  wspieranie rozwoju krajobrazu naturalnego, a także przywrócenie elementów tworzących środowisko leśne do ich naturalnego stanu. Działania  te  stanowią próbę zmierzenia się  z  problemem  zubożenia środowiska spowodowanego zanikaniem obszarów wodno-błotnych. Efektem realizacji projektu jest zretencjonowanie  9810 m³ wody.