Wydawca treści Wydawca treści

PKP - informacja

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych we Wrocławiu informuje, że w związku z usytuowaniem przejazdów kolejowo-drogowych kategorii „D” linii kolejowej nr 14 w km 273,331; 273,819 i 274,174 w ciągu dróg niepublicznych i braku możliwości podjęcia działań przez lokalny samorząd w kierunku nadania drodze statusu drogi publicznej, Zakład rozpoczyna 30-dniową procedurę ich przekwalifikowania do kategorii „F” tj. użytku niepublicznego.