Wydawca treści Wydawca treści

Buczyna Jakubowska

Rok utworzenia: 2001 Powierzchnia: 19,54 ha Leśnictwo: Dobromil

Rezerwat fitocenotyczny leśny w celu zachowania ze względów naukowych, dydaktycznych i krajobrazowych, unikalnych fragmentów bukowych oraz grądów i łęgów..
Dużą atrakcją są źródliska, z których jedno zostało obudowane i znane jest obecnie pod nazwą Źródła św. Jakuba oraz związana z nim legenda o uzdrawiającej mocy jego wody.
Znajduje się tu stanowisko bluszczu pospolitego Hedera helix, rośliny objętej ochroną całkowitą.
W 2003 roku utworzono na terenie rezerwatu ścieżkę edukacyjną, w celu podniesienia dydaktycznych walorów tego miejsca.