Wydawca treści Wydawca treści

Certyfikaty

RDLP w Wrocławiu posiada dwa najważniejsze certyfikaty przyznawane gospodarce leśnej: FSC oraz PEFC

FSC. Posiadanie przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Wrocławiu certyfikatu Forest Stewardship Council® (FSC® C002316) jest gwarancją prowadzenia odpowiedzialnej gospodarki leśnej.

Certyfikat FSC został wydany 10 września 2013 r. w programie Qualifor (instytucja posiadająca akredytację: SGS). Certyfikat nosi numer RA-FM/COC-003740 Certyfikat nosi numer RA-FM/COC-003740 i jest ważny (po przeprowadzeniu corocznych audytów okresowych) do 22 grudnia 2018 r.

Certyfikat FSC oznacza, że lasy RDLP Wrocław są zarządzane zgodnie z międzynarodowymi standardami ochrony środowiska, poszanowaniem wartości społecznych miejscowej ludności oraz jednoczesnym zachowaniem równowagi między zasadami ekonomicznego prowadzenia gospodarki leśnej a utrzymaniem trwałości ekosystemów leśnych.

Przeczytaj więcej o certyfikacji w Lasach Państwowych