Asset Publisher Asset Publisher

PEFC

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych we Wrocławiu otrzymała w dniu 25.04.2018 r. certyfikat Gospodarki Leśnej PEFC Nr PL PEFC-18/0708. Certyfikatem  objęte są wszystkie nadleśnictwa nadzorowane przez RDLP we Wrocławiu. Nadleśnictwu Głogów nadany został numer subcertyfikatu PL PEFC-18/0708-5.

Udzielając nam certyfikatu firma SGS, niniejszym poświadczyła, że Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych we Wrocławiu wdrożyła oraz stosuje kryteria określone w Normie Krajowej PEFC PL 1003:2012 v.2 "Zrównoważona Gospodarka Leśna - wymagania". Certyfikat wydany RDLP we Wrocławiu ważny jest do dnia 27.04.2018 r. do 26.04.2021 r.