Asset Publisher Asset Publisher

Użytkowanie lasu

Użytkowanie lasu to korzystanie z jego zasobów: drewna, płodów runa leśnego, roślin lub ich części na potrzeby przemysłu farmaceutycznego, pozyskanie choinek, eksploatacja kopalin.

Leśnicy umożliwiają społeczeństwu korzystanie z darów lasu, ale w sposób zapewniający mu trwałość. Rozmiar pozyskania drewna określony jest w planie urządzenia lasu, który sporządzany jest dla każdego nadleśnictwa na 10 lat. Zapewnia on pozyskiwanie drewna w granicach nie tylko  nieprzekraczających możliwości produkcyjnych lasu, lecz także systematycznie zwiększających zapas drewna pozostającego w lasach, tzw. zapas na pniu. Leśnicy prowadzą w lasach gospodarkę w sposób zapewniający ich trwałość i możliwość biologicznego odtwarzania. O wielkości pozyskania drewna decyduje tzw. etat cięć określony w każdym planie urządzenia lasu. Jest to ilość drewna możliwa do wycięcia w określonych drzewostanach na określonej powierzchni  w okresie 10 lat, które obejmuje plan. Dzięki temu, że etat jest niższy niż przyrost drewna w tym samym okresie, następuje stały wzrost zapasu „drewna na pniu". W Polsce pozyskuje się ok. 55 proc. przyrostu Ocenia się, że zasobność polskich lasów wynosi obecnie ponad 2,049 mld m sześć. drewna. Pozyskane drewno pochodzi z:

  • cięć rębnych – usuwania z lasu drzewostanów „dojrzałych"; ich podstawowym celem jest przebudowa i odtworzenie drzewostanów;
  • cięć pielęgnacyjnych (czyszczeń i trzebieży) – usuwania z lasu części drzew uznanych za niepożądane i szkodliwe dla pozostałych drzew i wartościowych elementów drzewostanu;
  • cięć niezaplanowanych – są one konsekwencją wystąpienia klęsk żywiołowych w lasach.

Przeczytaj więcej na www.lasy.gov.pl.

Nadleśnictwo Głogów prowadzi gospodarkę leśną na powierzchni ponad 16 tys. ha i pozyskuje rocznie ok. 74 tys. m sześc. drewna.

Rozmiar pozyskania wynika ze stosowania:

  • cięć pielęgnacyjnych (w drzewostanach młodszych),
  • cięć rębnych (w drzewostanach dojrzałych do wyrębu)
  • cięć przygodnych będących następstwem nieprzewidzianych sytuacji (np. klęski żywiołowej).

W cięciach przedrębnych w 2013  r. w Nadleśnictwie Głogów pozyskano 30 tys. m sześc. grubizny, w cięciach rębnych – ponad 35 tys. m sześc., a w przygodnych – ponad 3 tys. m sześc.

Większość pozyskania stanowi drewno drzew iglastych, głównie sosna. Z gatunków liściastych pozyskuje się głównie takie gatunki, jak brzoza, dąb, jesion, klon, olsza i grab.

Odbiorcy naszego drewna to przedsiębiorstwa zajmujące się dalszym przerobem tego surowca:

  • tartaków,
  • zakładów przemysłu celulozowo-papierniczego,
  • fabryk mebli oraz mniejszych zakłady stolarskich.

Ponadto drewno opałowe kupowane jest przez nabywców indywidualnych na potrzeby gospodarstw domowych, a także trafia do elektrowni, w których wykorzystuje się je jako odnawialne źródło do produkcji  energii elektrycznej. Zapoznaj się z ofertą sprzedaży drewna Nadleśnictwa Głogów.