Wydawca treści Wydawca treści

Las w mieście

Nadleśnictwo Głogów przystąpiło w 2015 roku do realizacji projektu pod nazwą „Las w mieście”, który obecnie wkracza w fazę realizacji.

Chcąc jednak sprostać lokalnemu zapotrzebowaniu na wypełnienie bazy edukacji przyrodniczo - leśnej chcielibyśmy zaprosić lokalną społeczność - chętną do współpracy, aby określić rzeczywiste potrzeby edukacyjne. Całość przedsięwzięcia będzie zrealizowana z zapewnieniem środków z WFOŚiGW we Wrocławiu oraz własnych nadleśnictwa.

 

Spotkanie otwierające zaplanowaliśmy na dzień 15.03.2016r. o godz. 1100  w siedzibie Nadleśnictwa Głogów, gdzie przedstawimy:

 

1) koncepcję projektu wraz z wizualizacją;

2) zamierzenia inwestora;

3) dyskusję na temat treści merytorycznych do projektu „Las w mieście";

4) określimy formułę konkursową dla najlepszych propozycji wykonawczych;

5) podsumowanie spotkania.

                                                          

Serdecznie zapraszam

                               Nadleśniczy Nadleśnictwa Głogów Adam Grzelczak