Kontakt Kontakt

Siedziba Nadleśnictwo Głogów
Nadleśnictwo Głogów
+48768357045
+48768357100

ul. Sikorskiego 54

67-200 Głogów

Nadleśniczy
Adam Grzelczak
Zastępca Nadleśniczego
Daniel Latos
Główna księgowa
Lidia Daukszewicz
+48768365976
Inżynier Nadzoru
Roman Urbaniak
+48768365985

Dział Gospodarki Leśnej

Radosław Sawicki
Specjalista Służby Leśnej ds. Hodowli Lasu
Tel.: +48768365992
Małgorzata Kaźmierczak
Specjalista Służby Leśnej ds. gospodarki drewnem
Tel.: +48661162062
Jolanta Koterwa
Referent ds. pozyskania drewna
Tel.: +48768365990
Tomasz Kurdas
Starszy Specjalista Służby Leśnej ds. Stanu Posiadania i ochrony ppoż.
Tel.: +48768366993
Krystian Piwecki
Specjalista Służby Leśnej ds. Ochrony Lasu
Tel.: +48768365997

Dział Finansowo-Księgowy

Alicja Skraburska
Księgowa
Tel.: +48768365979
Renata Światła
Księgowa
Tel.: +48768365982
Renata Materek-Sobolewska
Księgowa
Tel.: +48768365981
Lidia Piotrowska
Starsza Księgowa
Tel.: +48768365978
Teresa Sawicka
Księgowa
Tel.: +48768365999

Posterunek Straży Leśnej

Piotr Laszczyński
Komendant Posterunku Straży Leśnej - St. Strażnik Leśny
Tel.: +48768365989
Agnieszka Barcz
Strażnik Leśny
Tel.: +48768365989

Stanowisko ds.pracowniczych

Edyta Kasperowicz
Specjalista ds.pracowniczych
Tel.: +48768365974

Dział Administracyjno-Gospodarczy

Danuta Charkow
Sekretarz Nadleśnictwa
Tel.: +48768365988
Krystyna Złoczewska
Starszy referent ds. administracyjnych
Tel.: +48768365984
Anna Zielińska
Specjalista ds. budowlanych
Tel.: +48768365971
Urszula Nowakowska
Sekretarka
Tel.: +48768357045

Punkt Dyspozycyjno Alarmowy

.
Dyspozytor ppoż.
Tel.: +48768365995

Specjalista ds. Informatyki

Łukasz Ciosek
Specjalista ds. Informatyki
Tel.: +48768365975