Wydawca treści Wydawca treści

Obiekty edukacyjne

Na terenie naszego nadleśnictwa znajdują się dwie ścieżki przyrodniczo-edukacyjne, utworzone przede wszystkim z myślą o dzieciach i młodzieży.

     Ścieżka edukacyjna „Buczyna Jakubowska" -  Podczas podróży możemy podziwiać unikalne fragmenty starych lasów bukowych, zróżnicowanie lasów liściastych z grupy grądów i łęgów z szeregiem chronionych gatunków flory i ornitofauny.
       Szczególnym gatunkiem jest bluszcz pospolity (Hedera helix), objęty całkowitą ochroną. Atrakcją są również źródliska, z których jedno zostało odbudowane, znane pod nazwą Źródło św. Jakuba oraz związana z nim legenda o uzdrawiającej mocy jego wody.

     Ścieżka przyrodnicza Uroczysko Obiszów, przemierza kompleks leśny z rezerwatem „Uroczysko Obiszów". Najczęściej spotykane gatunki drzew to: dąb szypułkowy, buk zwyczajny, grab zwyczajny, jawor, sosna pospolita, świerk pospolity, wiąz szypułkowy, jesion wyniosły, lipa drobnolistna. Ścieżka posiada cztery przystanki tematyczne z planszami: budowa geologiczna Wzgórz Dalkowskich, zbiorowiska leśne, rezerwat przyrody „Uroczysko Obiszów", fauna terenów leśnych.

 

 

 


Komplek edukacyjny "Las w mieście"

        W 2015 roku Nadleśnictwo Głogów złożyło wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska we Wrocławiu o przyznanie dotacji na utworzenie infrastruktury edukacji ekologicznej przy siedzibie Nadleśnictwa Głogów . W związku z otrzymaną dotacją utworzony został Kompleks edukacyjny „Las w Mieście” na którym prowadzona jest większość zajęc edukacyjnych.

Tematyka zajęc jest różnorodna – dobrana do wieku dzieci, a poruszane w trakcie lekcji zagadnienia powiązane tematyczne są z informastrukturą edukacyjną ( planszami, tablicami, grami plenerowymi) stanowiącą jeden z elementów ścieżki edukacyjnej.