Wydawca treści Wydawca treści

Udostępnianie dróg leśnych

Na podstawie Zarządzenia Nr 54 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 8 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia wytycznych dotyczących korzystania z dróg leśnych, a także ich oznakowania i udostępniania dla ruchu pojazdami silnikowymi, zaprzęgowymi i motorowerami, Nadleśniczy Nadleśnictwa Głogów Zarządzeniami nr 10/2020 oraz nr 11/2020 z dnia 18.05.2020 wprowadza do stosowania niżej wymienione regulaminy korzystania z dróg leśnych:
 

 
  1. „Regulamin korzystania z leśnych dróg udostępnionych do ruchu publicznego dla pojazdów silnikowych, zaprzęgowych i motorowerów na terenie Nadleśnictwa Głogów” będący załącznikiem nr 6 do Zarządzenia Nadleśniczego Nadleśnictwa Głogów nr 10/2020. 
  2. „Regulamin korzystania z dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Głogów”, będący załacznikiem nr 1 do Zarządzenia Nadleśniczego Nadleśnictwa Głogów nr 11/2020.