Zasady korzystania z lasów

Zasady korzystania z terenów leśnych i infrastruktury turystycznej

w Nadleśnictwie Głogów

 

Zgodnie z Ustawą o Lasach z dnia 28 września 1991 r (z póz. zm.) lasy stanowiące własność Skarbu Państwa są ogólnodostępne dla ludności jednak z pewnymi ograniczeniami takimi jak np. objęte stałym zakazem wstępu:

- uprawy leśne do 4 m wysokości,

- powierzchnie doświadczalne i drzewostany nasienne,

- ostoje zwierząt,

- źródliska rzek i potoków,

- obszary zagrożone erozją.

Nadleśniczy może również wprowadzić tzw. okresowy zakaz wstępu do lasu stanowiącego własność Skarbu Państwa, w sytuacji gdy:

- wystąpiło zniszczenie albo znaczne uszkodzenie drzewostanów lub runa leśnego np. w wyniku czynników atmosferycznych, biotycznych i abiotycznych,

- występuje duże zagrożenie pożarowe (wartość % wilgotności ścioły leśnej mierzona przez pięć kolejnych dni o godz. 9:00 wynosi poniżej 10%), informacje o bieżącym stanie zagrożenia pożarowego w lasach znajdują się  w zakładce informacje; zagrożenie pożarowe,

- wykonywane są zabiegi gospodarcze związane z hodowlą lasu, ochroną lasu lub pozyskaniem i zrywką drewna.

- oznakowano je zakazem lub ograniczeniem wstępu.

Szczegółowe informacje o okresowych zakazach wstępu dostępne są:

- w siedzibie Nadleśnictwa Głogów;

- zakładce aktualności na stronie internetowej: glogow.wroclaw.lasy.gov.pl.

- w Banku Danych o Lasach INFORMACJA O ZAKAZIE WSTĘPU DO LASU

W lesie można biegać, wypoczywać, spacerować czy zbierać na użytek własny owoce runa leśnego, należy jednak pamiętać, że takie wejście do lasu i korzystanie z jego dobrodziejstw odbywa się na własną odpowiedzialność osoby korzystającej. Turysta – osoba przebywająca i korzystająca z terenów leśnych powinna mieć świadomość o zagrożeniach mogących nastąpić w lesie takich jak:

- czynniki wynikające z natury siły wyższej (gołoledź, mróz, pożar, drzewa uszkodzone przez wiatr; pochylone lub złamane (wywroty, złomy, złamane konary i gałęzie,  itp.), które mogą powodować różnego typu urazy ciała lub zagrozić życiu i zdrowiu człowieka,

- ukąszenia powodowane przez owady (komary, kleszcze, pszczoły, szerszenie, osy, itp.), mogące powodować reakcje alergiczne od łagodnych po ostre oraz choroby zakaźne, itp.,

- kontakt z drobnoustrojami chorobotwórczymi, (np. ukąszenie kleszcza będącego nosicielem bakterii Borrelia sp., wirusa od kleszczowego zapalenia opon mózgowych, czy bakterii Anaplasma sp.),

- niebezpieczeństwo powodowane na skutek dzikich zwierząt (żmija, wilk, lis, jeleń, dzik, itp.), np. ukąszenia, pogryzienia, złamania i inne urazy, itp.,

- nierówności terenu (przeszkody naturalnie występujące w lesie, koleiny na drogach, doły, zapadliska, rumowiska i inne), mogące być jedną z przyczyn np. upadku, potknięcia, uderzenia, stłuczenia, złamania itp.,

- przypadkowe zejście z wyznaczonych tras szlaków turystycznych lub zabłąkanie w dużych kompleksach leśnych itp., dlatego polecamy by przed planowaną wycieczką do lasu pobrać na swoje urządzenie mobilne- np. telefon, darmową aplikację mBDL (mobilnego Banku Danych o Lasach), która zawiera mapy tematyczne lasów oraz m.in. funkcje lokalizacji GPS i zapisu trasy dzięki którym z łatwością można określić swe położenie w terenie.

- zagrożenia związane z agresją osób trzecich przebywających w lesie.

 

Przebywając w lesie i poruszając się po nim należy omijać miejsca gdzie wykonywane są:

- prace gospodarcze,

- prowadzone są zabiegi ograniczające gradacje szkodliwych owadów ( w tym wykonywane są np. opryski chemiczne),

- odbywają się polowania, oraz miejsca, które są oznaczone ograniczeniem wstępu lub zakazem wstępu.

Dodatkowo zachęcamy do zapoznania się z publikacją wydaną przez Centrum Informacyjne Lasów Państwowych pt. „Co zrobić w lesie gdy…” Publikacja warta uwagi, zawierająca odpowiedzi na nurtujące pytania, po przeczytaniu której, każdy z nas będzie mógł spokojnie wędrować po lesie.

- CO ZROBIĆ W LESIE GDY... - 

 

Urządzenia i obiekty turystyczne

          Na terenie Nadleśnictwa Głogów utworzono wiele urządzeń i obiektów służących turystyce, rekreacji i edukacji. Zasady korzystania z tej infrastruktury określają regulaminy umieszczone na tablicach -  na pierwszym odcinku tras, które opracowaliśmy z myślą o zapewnieniu bezpieczeństwa osobom z nich korzystających.

Całe zaplecze turystyczno - rekreacyjne i edukacyjne w naszym nadleśnictwie podlega bieżącym przeglądom technicznym zgodnie z Zarządzeniem nr 24/2020 z dnia 26.05.2020 r.

 Zachęcamy Państwa do korzystania z dobrodziejstw lasu i udostępnianych obiektów. Prosimy przy tej okazji o zgłaszanie nam uwag dotyczących ich stanu (np. zgłaszanie usterek do Nadleśnictwa Głogów pod numer telefonu 76 8 35 70 45 bądź za pomocą poczty email glogow@wroclaw.lasy.gov.pl.

 

 

Życzymy bezpiecznego i miłego wypoczynku

Nadleśniczy Nadleśnictwa Głogów