Wydawca treści Wydawca treści

Zasoby leśne

Na terenie naszego nadleśnictwa przeważają siedliska borowe z dominacją sosny. Średni wiek lasów na naszym terenie to 55 lata, a przeciętna zasobność przekracza 214 m sześc./ha.

Udział siedlisk leśnych

 • 58,93 proc. – borowe, czyli drzewostany z przewagą gatunków iglastych, najczęściej sosny i świerku
 • 40,25 proc. – lasowe, czyli drzewostany z przewagą gatunków liściastych
 • 0,82 proc. – olsy, czyli lasy porastające żyzne, bagienne tereny

Udział gatunków lasotwórczych

 • 73,65 proc. – sosna
 • 12,31 proc. –  dąb
 • 6,04 proc. – olcha
 • 3,05 proc. – brzoza, grab
 • 1,14 proc. – akacja
 • 3,45 proc. - pozostałe

 Udział drzewostanów w klasach wieku

Rozpiętość klasy wieku wynosi 20 lat (np. I klasa wieku – drzewostany w wieku do 20 lat, II klasa – 21 – 40 lat, III klasa – 41 – 60 lat itd.).

 • 14,60 proc. – I klasa
 • 18,50 proc. – II klasa
 • 26,36 proc. – III klasa
 • 16,03 proc. – IV klasa
 • 10,50 proc. – V klasa
 • 6,73 proc. – VI klasa i starsze

Przeciętna zasobność drzewostanów

 • Sosna – 221 m sześc./ha
 • Dąb– 202 m sześc./ha
 • Olcha – 191 m sześc./ha
 • Brzoza – 161 m sześc./ha