Wydawca treści Wydawca treści

Ekosystemy reprezentatywne i powierzchnie ochronne

Realizując zobowiązania standardu FSC (KRAJOWY STANDARD GOSPODARKI LEŚNEJ FSC® W POLSCE:FSC-STD-POL-01-01-2013 PL) na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu przeprowadzono weryfikację  drzewostanów referencyjnych (porównawczych). Kierując się zmodyfikowanymi wskaźnikami 6.2.10 oraz 6.4.1 wyznaczono powierzchnie ochronne oraz ekosystemy reprezentatywne.

Rozmieszczenie ekosystemów reprezentatywnych oraz powierzchni ochronnych można zobaczyć na załączonej poniżej mapie.

 

Wykaz powierzchni ochronnych

Mapa powierzchni ochronnych

Wykaz ekosystemów reprezentatywnych

Mapa ekosystemów reprezentatywnych