Wydawca treści Wydawca treści

fsc

FSC jest niezależną pozarządową organizacją typu non profit powołaną w celu promowania odpowiedzialnego zarządzania lasami na całym świecie. Certyfikacja FSC ma na celu stanowienie wiarygodnego ogniwa między odpowiedzialną produkcją i konsumpcją produktów leśnych, umożliwiając konsumentom oraz przedsiębiorcom podejmowanie świadomych decyzji dotyczących zakupów, które przyniosą korzyść ludziom i środowisku, budując jednocześnie wartość biznesową.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych we Wrocławiu otrzymała Certyfikat Gospodarki Leśnej i Kontroli Pochodzenia Produktu (fm/CoC) o numerze NC-FM-COC-015248nadany przez NEPCon. Certyfikat obowiązuje od 23.12.2018 r. do 22.12.2023 r.

  

Otrzymany certyfikat jest certyfikatem łączonym (gospodarki leśnej i kontroli pochodzenia produktu) - FM/COC. Certyfikat gospodarki leśnej obejmuje produkcję drewna okrągłego, choinek, stroiszu oraz karpiny, sprzedawanych przez nadleśnictwa działające w ramach RDLP we Wrocławiu. Zakres certyfikatu kontroli pochodzenia produktu obejmuje pozyskiwanie drewna, choinek, stroiszu oraz karpiny i ich transport do składów.

Więcej o certyfikacji FSC: NEPCon Sp. z o.o., tel.: +48 12 427 00 93; +48 609 101 590; faks: +48 12 376 79 79; e-mail: poland@nepcon.net; www.nepcon.net

Materiały do pobrania