Wydawca treści Wydawca treści

PEFC

 

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych we Wrocławiu otrzymała certyfikat Gospodarki Leśnej PEFC BVCPL/PEFCFM/13. Certyfikatem  objęte są wszystkie nadleśnictwa nadzorowane przez RDLP we Wrocławiu. Nadleśnictwu Głogów nadany został numer subcertyfikatu BVCPL/PEFCFM/13-8.

 

Udzielając nam certyfikatu firma Bureau Veritas Polska Sp. z o.o., niniejszym poświadczyła, że Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych we Wrocławiu wdrożyła oraz stosuje kryteria określone w Normie Krajowej PEFC PL 1003:2012 v.2 ".

Certyfikat wydany RDLP we Wrocławiu ważny jest do dnia 26.10.2024 r.

 

Materiały do pobrania